Veiviserne

Veiviserne deler andre etage med Speiderne- og Stifinnerne. Gruppene har egne samlingsrom, der de også spiser. Utenom dette er ulike aktiviteter knyttet til rommene.

På Veiviserne er det 12 barn og to voksne.