Minstegruppen

Minstegruppen deler andre etage med mellom- og størstegruppen. Gruppene har egne samlingsrom, der de også spiser. Utenom dette er ulike aktiviteter knyttet til rommene.

På minstegruppen er det 21 barn og fire voksne.