Speiderne

Speiderne deler andre etage med Stifinnerne- og Veiviserne. Gruppene har egne samlingsrom, der de også spiser. Utenom dette er ulike aktiviteter knyttet til rommene.

På Veiviserne er det 18 barn og tre voksne.