Aktivitetsbarnehagen

Aktivitetsbarnehagen holder til i en gammel koselig villa på øvre Stabekk. Det er en privat heldagsbarnehage. Huset har en sjarmerende og hjemlig atmosfære,noe som preger hverdagen. Barnehagen har i dag 56 barn i alderen 1-5 år som er inndelt i fire avdelinger. Spirene er vår nyeste avdeling der de allre minste går. De har hele topp etasjen for seg selv. Speiderne, Stifinnerne og Veiviserne bruker resten av huset, som fungerar som en åpen enhet.

"Aktive barn er glade barn!"

Med dette representerer vi en aktiv barnehagehverdag med mange turer; i skogen og ved stranden, på ski, skøyter og i svømmehallen. Teater og kunstopplevelser er også med på å utvikle barnas kreative evner. 36% av de ansatte er menn.

1-3 åringene har en egen avdeling med 2 pedagoger og to assistenter. 3-5 åringene er sammen på formiddagen og ettermiddagen, men er ellers inndelt etter alser. Hver aldersgruppe har sin egen månedsplan og følger sitt eget opplegg.

Vårt overordnede mål er at barna skal ha det godt og utvikle god sosial kompetanse gjennom å oppleve trygghet, glede, humor, fellesskap og engasjerte voksne.

Vi vektlegger en god og personlig dialog med foreldrene og en tilstedeværende ledelse.

Døren til kontoret er alltid åpen for store og små!

Logoen vår forestiller et hus som bugner av glede! Den viser til det faktum at vi har mange glade og fornøyde barn. I vår årsplan står det mer om hvordan vi organiserer vår hverdag og det pedagogiske arbeidet.