Loftstuen

Loftstuen er småbarnsavdelingen i Aktivtetsbarnehagen.

Loftstuen holder til i tredje etage i Aktivitetsbarnehagen.

Det er 14 barn og fire voksne her.