Stifinnerne

Stifinnerne deler andre etage med Speiderne- og Veiviserne. Gruppene har egne samlingsrom, der de også spiser. Utenom dette er ulike aktiviteter knyttet til rommene.

På Stifinnerne er det 14 barn og to til tre voksne.